KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

Unvan : GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres  : Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul

Mersis No: 0388077446900017

Telefon:+90 (0850) 360 38 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Galata Advisors Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
İşlem Güvenliği Bilgisi ·      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

·      Log ve iz kayıtlarının tutularak güvenliğin ve hukuki yükümlülüklerin sağlanması,

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

Kişisel Verileriniz elektronik/dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç yöntem ve belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

Galata Advisors Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni kapsamında Kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları veya bunların talimatlandırdığı özel kuruluşlar ile veri işleyen sıfatını haiz iş ortağı ve tedarikçilerine ve gerekmesi halinde danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına ölçülülük ilkesine riayet edilerek sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılabilecektir.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler: