KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BORÇLU AYDINLATMA METNİ

Unvan : GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Adres         : Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul

İstanbul Ticaret Odası 7227-5

Mersis No: 0388077446900017

Telefon:+90  (0850) 360 38 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
Müşteri İşlem Bilgisi ·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi – Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep / Şikayetlerin Takibi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik ·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep / Şikayetlerin Takibi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Finans Bilgileri

 

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep / Şikayetlerin Takibi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

İletişim ·      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep / Şikayetlerin Takibi

·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi – İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini – Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·      Yönetim Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi / Denetimi

·

 

1- Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
2- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
3- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Hukuki işlem ·      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·      Talep / Şikayetlerin Takibi

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

Kişisel Verileriniz elektronik/dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç yöntem ve belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Borçlu Aydınlatma Metni kapsamında Kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, resmi merciiler veya bunların talimatlandırdığı özel kuruluşlar (BDDK, TBB, KKB vb Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Banka ve Finans Kuruluşları, Sigorta Şirketi, Vergi danışmanları/ denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlarına , ölçülülük ilkesine riayet edilerek sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılabilecektir.

 

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler: