Ticaret Sicil Kaydı nedir? 

Ticari Sicil Kaydı şirketin ve şirket sahibinin, bütün bilgilerini ve kayıtlarını içeren resmî belgedir. Resmî bir belge, binevi kimlik olarak da geçen Ticaret Sicil Belgesi üçüncü şahısların bilgilendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda da şirket sahibinin kazandığı hakların korunmasını da sağlar.

Çok önemli bilgileri içeren Ticaret Sicil Kaydı, ticaret sicil numarası ile sorgulanarak kendi şirketinin veya iş yapmak istediğin şirketlerin sicil numarası, unvanı, adresi, semti ve durumu gibi bilgilere ulaşmanızı sağlar. Sorgulama işlemi şirket hangi ilin ticaret odasına bağlı ise ilgili ticaret odasının web sitesi üzerinden yapılır.

Ticaret sicil kaydı şirket kurarken gereklidir ve şirket kurarken yapması zorunlu olan bir işlemdir.

Ticaret Sicil Kaydı nasıl yapılır?

Ticaret Sicil Kaydı aşamasına gelmeden önce kuracağın şirketin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi yani limited veya anonim şirket mi olacağına karar vermelisin.

Eğer kuracağın şirket sermaye şirketi ise:

 • şirketinin ana sözleşmesi,
 • unvanı,
 • NACE kodu,
 • faaliyet alanı,
 • sermayesi,
 • adresi ve yönetimi gibi konuları netleştirmiş olmanız gerekir.

Galata Business Center uzman ekibi ile bu konuların hepsinde size birebir danışmanlık vermektedir.

Bu bilgileri netleştirdikten sonra muhasebe ekibimiz sizin için ticaret odasına kayıt işlemlerini başlatır.

Limited şirket veya anonim şirket kurma adımlarını ele alarak İstanbul merkezli bir şirketin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ortaklarının olduğunu kabul edelim.

 • Unvan, adres (şirketiniz için kiraladığınız bir ofis yoksa yıllık 1800TL+KDV’ye Galata Business Center’ın sunmuş olduğu sanal ofis hizmetinden faydalanabilirsiniz), faaliyet konusu, hissedarlar, sermaye, yönetim şekli, kar dağıtım usulleri gibi şirket bilgilerinin belirlendiği ana sözleşme hazırlanır. Ana sözleşme Mersis üzerinden hazırlanmalıdır. Bu sözleşme mali müşavirimiz tarafından sizin için hazırlanmaktadır.
 • Ana sözleşmenin imzalanması için notere gidilir. Ana sözleşme İTO’da şahsen yapılırsa noter işlemine gerek kalmaz. Şirket kurucuları noterde ana sözleşmeyi tekrar okur ve imzalar. Aynı zamanda noterde diğer kuruluş işlemleri için mali müşavirimize vekalet verilir, yöneticilerin her birisi için imza beyannamesi hazırlanır, imza beyannamesi, tescil talepnamesi olarak da adlandırılır. Yöneticilerin noter onaylı kimlik fotokopileri çıkarılır.
 • (Sadece Anonim Şirket Kuruluşunda Gerekir) Ana sözleşmenin imzalanmasından sonra sermayenin artırılması amacıyla ortaklar banka hesabı açarak şirket sermayesini bankanın ortak hesabına yatırarak bankadan bloke yazısı alır. Bu bloke şirket kurulduktan sonra çözülür, şirket ortakları paralarını çekebilir.
 • mali müşavirimiz Halk Bankası’na şirketin sermayesinin %0,04 oranında Rekabet Kurumu Fonu ö
 • Oda kayıt beyannamesi üzerine yapıştırılmak üzere kurucu ortaklardan birer adet vesikalık fotoğrafları istenir.
 • Kurucu ortaklar ve yöneticiler mali müşavir tarafından hazırlanan dilekçe, kuruluş bildirim formu ve oda kayıt beyannamesini imzalar.
 • mali müşavirimiz; ana sözleşme, imza sirküleri, kuruluş dilekçesi, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka bloke yazısı ve Rekabet Kurumu ödeme dekontu ile İTO’ya başvurur.
 • İTO evrakları inceler. Verilen evraklar doğrultusunda yeni evrak talebinde bulunabilir veya evrakların düzeltilmesini talep edebilir.
 • İTO evrakları eksiksiz olarak kabul ederse şirketi tescil eder; şirket hukuken kurulmuş olur.
 • mali müşavirimiz İTO’dan şirketin kurulduğuna dair evrakı alır. Alınan evraka Sicil Tasdiknamesi
 • Sicil Tasdiknamesi’nin de alınmasıyla beraber şirketin yöneticileri ve mali müşavirimiz ile notere gidilir. Kurulan şirketin imza sirküleri çıkarılır. Bunun yanında mali müşavirimize vekaleti çıkarılarak şirketin mali müşaviri olarak atanır ve resmî defter notere onaylatılır.