Adi ortaklık nedir?

Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı kanununda yer alan ortaklık türlerinin özelliklerini barındırmayan ortaklık modelleri, adi ortaklık olarak kabul edilir. Adi ortaklık, birden fazla kişinin emeklerini veya maddi varlıklarını ortak bir amaçla, özellikle de gelir elde etmek amacıyla ortak kullanmak için yaptıkları sözleşmeler şeklinde ifade edebileceğimiz ortaklık modelidir. Adi ortaklıklarda, farklı bir karar alınmadığı takdirde, ortakların koydukları maddi veya manevi emtialar önem ve nitelik bakımından eşit olmalıdır.

Adi ortaklığın farkları nelerdir?

Adi ortaklık tipi kurulan şirketler özellikleri bakımından diğer ortaklık türleri ile gerek kişi, sermaye ve sözleşme içerikleri de dahil olmak üzere birçok noktada farklılık göstermektedir. Bu farklar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Gerçek kişi : Adi ortaklık, bir geçek şahıs ortaklığı olduğu için ortakların eşit durumda olduğu bir ortaklık türüdür. Adi ortaklığın kurulabilmesi için en az iki kişi olması gerekmektedir ancak iki kişiden fazla ortak ile de kurulabilir. Adi ortaklıkta tüzel kişilik ortak olamayacağı için, ticaret sicil kaydı gerekmemektedir.

 • Sermaye: Adi ortaklıkta, ortakların ortaklığa koyacakları sermaye miktarları, Türk Borçlar Kanunu’nda, “Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür” ibaresi ile ifade edilmiştir. Adi ortaklıklar emek sermayesi olarak da adlandırılan, ki bu durum adi ortaklığı diğer ortaklık türlerinden ayıran bir durum, geriye kalan şirket ve ortaklık türlerinden farklı olarak adi ortaklıklarda kişisel emeğin de sermaye olarak kabul edildiği anlaşılır. Örnek olarak ortaklardan biri veya bir kısmı maddi sermaye koyabilirken, diğer ortak ya da ortaklar ise fiziksel emeğini sermaye olarak ortaklığa koyabilir.

 • Sözleşmesi: Adi ortaklık sözleşmesi, herhangi bir kalıba bağlı olmamakla birlikte, ortakların bir araya gelerek sözel olarak bir anlaşma yapmalarının dahi ortaklık için yeterli sayıldığı bir ortaklık türüdür. Adi ortaklıkta, sözleşmenin yazılı veya sözlü olarak yapılacağı ortaklar tarafından kararlaştırılır.

 • Eşitlik: Adi ortaklıkta eşitlik, Türk Ticaret Kanununda ifade edildiği şekli ile, “ortak bir amaca ulaşmak üzere” hareket eden ortakların arasında söz konusudur. Adi ortaklıkta ortakların eşit olması, herhangi bir hiyerarşi söz konusu olmaksızın herkesin faaliyetlere eşit katılmasını ve faliyet kazançları üzerinde eşit hak sahibi olduklarını ifade etmektedir.

 • Borçlar: Türk Borçlar Kanununda belirtildiği şekliyle “ortaklar, ortaklık işleri için yaptığı giderlerden ve üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklara karşı sorumludur” ibaresi yer almaktadır. Adi ortaklıkta, ortaklığın amacına aykırı, ortaklığa zarar verecek faliyetlerde bulunmak ortaklığın bozulmasına sebebiyet verir. Ortakların her biri ortaklık için yaptıgı harcamalarda, diğer ortaklara hesap vermek yükümlülüğündedir.

 • Yeni ortak ekleme hali : Adi ortaklık türünde yeni bir ortağın eklenmesi, mevcut ortağın yerine başka bir ortağın girmesi veya ortaklıktan birinin çıkarılması ancak bütün ortakların beraber karar alması ile mümkündür. Adi ortaklığın feshi konusu Türk Borçlar Kanunu 639. maddesinde yer alan ifadelerle, aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi durumunda gündeme gelebilir.
  • Ortaklık sözleşmesinde belirlenen amacın gerçekleştirilmiş olması veya gerçekleşmesinin daha fazla mümkün olmaması.
  • Sözleşmede ortaklığın mirasçılar ile sürdürülmesi konusunda bir hüküm bulunmuyorsa, ortaklardan birinin vefat etmesi.
  • Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine dair hüküm bulunmaması durumunda, bir ortağın iflası veya tasfiyedeki payının icra yoluyla paraya çevrilmesi durumlarında.

Adi ortaklık ve sanal ofis

Adi ortaklıklar yapısı itibari ile fiziki çalışma alanına ihtiyaç duymayan, kısa süreli ve proje odaklı ortaklık tipleridir. Adi ortaklığınız için sanal ofis kiralayarak, ortaklığınızı masraflardan kurtarabilir ve sermayenizi ortaklık amaçları için efektif bir şekilde kullanma şansı yakalayabilirsiniz. Adi ortaklık kurulumu ve sanal ofis hizmeti aynı çatı altında Galata Business Center’da

Adi ortaklık ne zaman tercih edilir?

Adi ortaklık, ortak girişim projelerinde ağırlıklı olarak kullanılan ortaklık türüdür. Ortaklardan birinin sermaye olarak iş gücünü veya know-how’ını koyacağı durumlarda tercih edilir.
Adi ortaklık hakkında detaylı bilgi almak veya adi ortaklık kurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 37 Yıllık tecrübe, kurumsal partnerler ve sektörel kolaylıklarımızdan yararlanabilirsiniz.