Şirket kültürünün temeli olan ofisler, yeni ofis dönüşümleri ile çalışan deneyimi, verimliliği ve motivasyonu konularını da alışagelmiş standartların ve kalıpların dışına taşıyacak. Hibrit, uzaktan çalışma ve ofis içi çalışma düzenlerini birleştiren yeni nesil bir çalışma modelidir. Hibrit çalışma modelinde, çalışanlar işveren tarafından belirlenen plana göre haftanın belli günleri ofiste, belli günleri evde ya da diledikleri yerde çalışırlar. 

Pandemi dönemi ile birlikte benimsenen hibrit çalışma, hala devam etmekte olup, bazı şirketler tarafından bu karar kalıcı hale getirilmiştir. 

 

Yeni Normal İle İşletmenizi Geleceğe Taşıyın

Çalışanların bir kısmının haftanın belirli günlerinde, diğerinin de kalan günlerde ofise gelmesi şeklinde bir düzen olabileceği gibi, tüm çalışanların toplantı günlerinde ya da belirlenen başka zamanlarda ofiste toplanabileceği şeklinde hibrit bir sistem uygulanabiliyor. Ya da birden çok ofisi olup, belli tarihlere göre kullanan işletmeler için, çalışanların diledikleri ofisten çalışabildiği bir sistem de kullanılabiliyor. Başka bir model olarak, şirketler departmanlarına göre sırayla ofise gelme günleri oluşturarak bir düzen çıkarabiliyor. Vardiyalı çalışmada ise, çalışanlar günün belli saatlerinde vardiyalı çalışarak işe geliş gidiş zamanını kendi planları çerçevesinde belirliyor. Ama bu modelin uygulanması zor olduğu düşünülüyor. Çalışanların ihtiyaca yönelik ofise gelmesi ve iş esnekliğini kendi planlarına göre düzenlemeleri ise ihtiyaç modeli olarak yer alıyor. Müşteri ya da iş arkadaşı ile buluşması gerektiğinde ofise gelmek isteyen çalışanlar bu modele göre belirlenen hibrit çalışma ile iş hayatını sürdürebiliyor.

Hibrit çalışma bu sayede hem işveren hem de çalışanlar için esnek bir çalışma modelidir. 

Günümüzde farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok işletme tarafından tercih edilen, gelecek zamanlarda daha da popüler olacağı düşünülen yeni normal olan hibrit çalışmanın, doğru uygulandığı takdirde çalışan memnuniyeti ve verimliliğini artırabileceği bilinmektedir.

Yeni ofis deneyimlerinden olan hibrit çalışma modeli ile ofisler, çalışanlar için farklılaşan mekanlarla, zamandan bağımsız olarak daima var olacak.